دستگاه تیغ چاق کن

6طراحی این دستگاه بر حسب تقاضای کارخانه های تولید پوشال انجام گرفت.
دلایل این طراحی اولاً بر حسب سرعت این دستگاه در تیز کردن، و نیاز نداشتن به آب z برای خنک کردن تیغ ها می باشد.
و بکارگیری گیربکس برای انتقال نیرو به دینام سنگ می باشد.
دستگاه های تیغ چاق کن قبلی به دلیل حرکت زیاد از حد خود در محور چپ و راست زمان زیادی برای تیز شدن تیغ ها به کار می رفت که این مشکل در این دستگاه حل شده است.