دستگاه کاتر

5طول 160cm، عرض 50cm، ارتفاع 150cm و وزن تقریبی حدودا 300kg می باشد.
این دستگاه از یک گیربکس دور متغیر 20 به 100 با الکترو موتور 1.5 اسب آب سرعت 1400 دور و ترمز الکترو مغناطیسی برای در جا نگه داشتن گیر بکس در قسمت کشنده به دو غلطک متصل است و قسمت کاتر که همان برش پوشال است از یک الکترو موتور را با اسب 3000 دور در دقیقه استفاده شده است که توسط یک الکترو موتور گیربکس دار به سمت چپ و راست دستگاه حرکت می کند تمام این روند توسط یک تابلو برق در سمت چپ دستگاه نصب و فرمان می گیرد.