... بهترین دستگاه ها 3. با دوام بودن ریل ها و قطعات استفاده شده 4. استفاده از فولاد به جای آلومینیوم در صفحه دستگاه پوشال زنی 5. استفاده از فولاد ریخته به جای چدن در لنگر تولید 6. از بهترین سیستم روغن کاری ...
09 مهر 1392