با استعانت از خداوند متعال صنایع دستگاه سازی ایران تکنیک از سال 1360 با کادری مجرب شروع به فعالیت های صنعتی در امر طراحی، ساخت، تولید و راه اندازی خط کامل تولید پوشال کولر اعم از دستگاه پوشال زنی، طول ...
09 مهر 1392